Бүгінгі таңда өсімдік шикізатын фитохимиялық зерттеу және оның негізінде  препараттар жасау саласында «Фитохимия» халықаралық ғылыми-өндірістік холдингі Республикамыздағы жетекші ғылыми орталықтардың бірі болып табылады.

«ФИТОХИМИЯ» холдингінің міндеті мен болжауы. 

МІНДЕТІ  - отандық химиялық және фармацевтикалық өнеркәсіпті дамыту үшін ғлыми жәнетехнологиялық зерттеулерді өндіру және жүзеге асыруға тікелей атсалысу.

БОЛЖАУЫ –  инновациялық жобаларды жүзеге асыруға мүдделі, ғылыми
Басқарма төрағасы, ҚР Мемлекеттік        және технологиялық зерттеулерді коммерцияландыруға әлеуеттікомпания.
сыйлығының лауреаты, ҚР еңбек сіңірген
қайраткері,ҚР ҰҒА академигі, химия
ғылымдарының докторы, профессор
Серғазы Мыңжасарұлы Әдекенов